List otwarty do Prezydenta RP A. Dudy ws. dekomunizacji

Kategoria: Aktualności Opublikowano: środa, 06, styczeń 2016 Paweł Czyż

EUROPEJSKIE CENTRUM ŚCIGANIA ZBRODNIARZY KOMUNISTYCZNYCH

I FASZYSTOWSKICH

Warszawa, 4.01.2016 r.

 

Prezydent RP

dr Andrzej Duda

 

L I S T   O T W A R T Y

Jako koordynator prac Europejskiego Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich (www.centrumscigania.info) składam w załączeniu Panu Prezydentowi nierozpoznany projekt ustawy o przestępstwach nieukaranych i dekomunizacji życia publicznego wniesiony w III kadencji Sejmu RP (druk 1441). Ten projekt, w pracach nad którym reprezentowałem wnioskodawców, został utrącony z prac sejmowych decyzją rządzącej w latach 1997-2000 koalicji AWS - Unia Wolności.

W nowej rzeczywistości politycznej, po niedawnych wyborach prezydenckich i parlamentarnych, wobec rozpasania szału niezawisłości sędziowskiej i wobec przewidywanego orzeczenia ws. lustracji Sądu Najwyższego wyznaczonego na luty 2016 r. - zdaniem środowiska ECŚZKiF - powinny rozpocząć się poważne i realne prace nad sanacją polskiego sądownictwa zmierzające do jego dekomunizacji oraz wprowadzenia w postępowaniach karnych tzw. "ław przysięgłych" i realnej odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych. Przypomnę, że w czasie debaty dekomunizacyjnej w Sejmie RP III kadencji z 21.10.1999 r. premier mec. Jan Olszewski oceniał, że "ustawa dekomunizacyjna jest ciągle Polsce potrzebna. Może nie taka. Nawet na pewno nie taka i nie w tej formie, w jakiej nam tutaj się ją dzisiaj proponuje. Ona powinna ulec daleko idącym przekształceniom, ale jest potrzebna. Myślę w szczególności, że jeżeli popatrzymy na to, co się w tej chwili dzieje z procesami sprawców najcięższych zbrodni okresu PRL, zbrodni w których przelana została krew polskich robotników w kopalni ˝Wujek˝, w Lubinie, na Wybrzeżu w 1970 r ., to wydaje się, że ta parodia wymiaru sprawiedliwości obrażająca zdrowy rozsądek i elementarne poczucie moralności publicznej, która się odbywa w naszych sądach, powinna też znaleźć jakieś rozwiązanie właśnie przy okazji uchwalania tej ustawy. Powinniśmy być może pójść tym tropem, jaki wskazywał odrzucony projekt KPN, który nie został przedstawiony Wysokiej Izbie, projekt odwołujący się do pomysłu utworzenia trybunału narodowego w tych sprawach. Sądzę, że do tej koncepcji trzeba i warto będzie wrócić".

W związku z powyższymi argumentami, liczę na pilne skierowanie załączonego do niniejszego wystąpienia projektu ustawy patriotycznych parlamentarzystów Sejmu RP III kadencji do Sejmu RP VIII kadencji jako projektu prezydenckiego i zaproszenie przez Pana Prezydenta naszych przedstawicieli do ewentualnych prac nad dostosowaniem projektu z 1999 roku do dzisiejszej rzeczywistości.

 

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,

poseł na Sejm RP I,II,III kadencji

(-) Adam Słomka

***

PROJEKT USTAWY DOSTEPNY NA WWW.SLOMKA.BLOOG.PL

***

 

Odsłony: 3563