LIST OTWARTY w związku z likwidacją prokuratur wojskowych

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: środa, 06, kwiecień 2016 Paweł Czyż

UWAGAW związku z likwidacją prokuratury wojskowej jako osobnego bytu w strukturze prokuratury - z inicjatywy Europejskiego Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich  - został skierowany apel / list otwarty do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i prezesa IPN Łukasza Kamińskiego w sprawie komunistycznych zbrodniarzy funkcjonujacych nadal w "wymiarze sprawiedliwości".

"Domagamy się zwolnienia z pracy zbrodniarzy komunistycznych oraz skierowania przeciwko nim wniosków o ściganie karne. Przemawia za tym dalekowzroczność i odpowiedzialność, co wymaga oczywiście odwagi w podjęciu takiej decyzji" - apelują patrioci. CZYTAJ CAŁY LIST

 

CENTRUM  ŚCIGANIA  ZBRODNIARZY KOMUNISTYCZNYCH  I  FASZYSTOWSKICH

Warszawa, ul Sienna 45/5;  tel. 601646080 ; www.centrumscigania.info

 

Warszawa, 4 kwietnia 2016 r.

 


Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny

Zbigniew Ziobro

 

Prezes IPN

Łukasz Kamiński

 

Szanowni Panowie!

 
Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję o rozwiązaniu Prokuratury Wojskowej, której wieloletnie pozoranctwo w zakresie odnowy wymiaru sprawiedliwości po 1989 roku wyszło na jaw szczególnie, gdy nieudolnie zajmowała się śledztwem dotyczącym zbiorowej śmierci przedstawicieli polskich elit w Smoleńsku.

Według upublicznionych  informacji większość wojskowych śledczych zostanie przeniesiona do terenowych struktur  prokuratury cywilnej, a niektórzy „sprawdzeni towarzysze” prokuratorzy  odchodzą na dobrze płatne emerytury (w wysokości od 7 do 19 tysięcy złotych miesięcznie!).

Ponieważ zdecydowana większość prokuratorów rozwiązanej obecnie struktury wojskowej to dyspozycyjni oficerowie z niechlubną przeszłością, żywe relikty totalitarnej PRL, a nierzadko zwykli zbrodniarze komunistyczni, zwracamy się o to, by w ogóle nie zatrudniać ich w organach wymiaru sprawiedliwości, wszcząć wobec nich postępowania dyscyplinarne i karne celem wydalenia ze służby.

Poniżej wymieniamy z imienia i nazwiska  prokuratorów wojskowych mających zakorzenienie z PRL,  którzy więzili i oskarżali patriotów antykomunistycznej opozycji zwłaszcza w stanie wojennym - o dokonanie zmistyfikowanych „zbrodni” zagrożonych wieloletnim więzieniem, a nawet karą śmierci:  

 
- ppłk Stanisław Walery, oskarżał w rekordowej liczbie kilkudziesięciu spraw stanu wojennego.  Bezprecedensowo nie zgodził się z wnioskiem lekarza więziennego na umieszczenie w szpitalu chorego opozycjonisty Mieczysław Rokitowskiego.   W efekcie M. Rokitowski zmarł 4 kwietnia 1982 r. w więzieniu w Załężu.

- Marian Cypryś, nadzwyczaj aktywny oskarżyciel stanu wojennego. Przykładowo  4 marca 1982 roku zażądał 6 lat więzienia dla Ireny Kula za… roznoszenie ulotek.  Sąd w Rzeszowie skazał ją na 3 lata pozbawienia wolności.

- płk Jarosław Ciepłowski, jako prokurator w Białej Podlaskiej prowadził sprawy o „przechowywanie nielegalnych wydawnictw” przez opozycjonistów,  niedawno z ramienia Naczelnej Prokuratury Wojskowej członek Krajowej Rady Prokuratury III RP.

 - płk Lutysław Górecki, jako prokurator w Rzeszowie prowadził sprawy o „rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw” na terenie zakładów pracy i …kościołów.

- płk Andrzej Haładyn, jako śledczy tropił w stanie wojennym m.in. działacza Solidarności "Ursusa" w Gorzowie Wielkopolskim uwięzionego za „ręczne sporządzenie napisu na tablicy ogłoszeń znieważającego PZPR i L. Breżniewa„ w rocznice paktu Ribbenrop -Mołotow.

- płk Jacek Jatczak, jako kapitan LWP zwalczał antysocjalistyczne napisy, represjonował m.in. działacza opozycji uwięzionego za „wywieszenie prześcieradła z czerwonym napisem SOLIDA w sposób sugerujący, że związek Solidarność ocieka krwią.". Tropił podziemny Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Represjonował studentów NZS za „umieszczanie napisów szkalujących WRON i gen. Jaruzelskiego”. Oskarżał  także w rozprawie opozycjonisty zakończonej 19 X 1982 r wyrokiem bezwzględnego więzienia za ulotki wykonane… stemplem   [sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu sygn. W-74/82]

 - płk Jarosław Kieroński, wielokrotnie oskarżał działaczy opozycji, m.in. w procesie 17-letniego ucznia obwinionego i skazanego za to, iż: "w dniach 13- 16 grudnia 1981 r.  w miejscowości Wschowa, działając wspólnie i w porozumieniu z nieletnimi rozlepiał w miejscach publicznych plakaty zawierające fałszywe informacje o aktualnej sytuacji w kraju, a mianowicie o panującym w kraju strajku i zaprzestaniu pracy w kopalniach węgla kamiennego oraz zaatakowaniu przez wojsko wszystkich większych zakładów produkcyjnych na terenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej".

- płk Jerzy Krawiec, jako prokurator LWP oskarżał działaczy NSZZ Solidarność o „nielegalne informowanie o trwającym strajku w Stoczni Szczecińskiej”, w efekcie zapadły wyroki więzienia.  Tropił też młodzież piłsudczykowską za „udział w nielegalnym związku o nazwie Drużyny Strzeleckie mającym na celu przestępstwo".

 - gen. Janusz Palus - był oskarżycielem w procesie dziewięciu górników z najdłużej na świecie strajkującej pod ziemią załogi kopalni "Ziemowit", którzy zostali skazani na kary więzienia od trzech do siedmiu lat. Udzielał się równolegle w zespole oskarżycielskim przeciwko bohaterom z Komitetu Strajkowego KWK „Wujek” gdzie zapadły surowe wyroki na ofiary krwawej pacyfikacji.  Ulubieniec Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego, podejrzewany dodatkowo przez Rzecznika Interesu Publicznego o tajną współpracę z komunistycznymi służbami specjalnymi.

- gen. Krzysztof  Parulski, tropił m.in. dużą ilość młodzieży za ich patriotyczną działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów  Politechniki Poznańskiej.  Toczył publiczna polemikę z ministrem sprawiedliwości w 2007 roku,  zdymisjonowany powrócił dzięki rekomendacji Donalda Tuska. Awansowany przez Bronisława Komorowskiego na stopień generała.

- płk Zenon Serdyński, m.in. represjonował młodego chłopaka za wywieszenie w Darłowie jednej ulotki, skazanego za ten czyn na bezwzględny rok więzienia.

- płk Wojciech Trześniewski, m.in. wszczął śledztwo przeciwko działaczowi  Solidarności Stoczni im. Lenina w Gdańsku za kolportaż ulotek, skazanego za to na… 3 lata więzienia.

- ppłk Lech Wysocki, oskarżał 17-letniego ucznia skazanego za to iż "(...) w okresie od 14.01.1982 r. do 21.01.1982 r. działając czynem ciągłym w celu rozpowszechnienia sporządził pismem ręcznym, a także przy użyciu dziecięcej drukarenki, a następnie częściowo rozpowszechniał poprzez rozplakatowanie na terenie Kostrzyna i na terenie  szkoły ulotki w charakterze antypaństwowym, które w swej treści lżyły, wyszydzały oraz poniżały ustrój i  naczelne organy PRL (...)"

 
Szczególnie bulwersuje kariera znanego nam zbrodniarza PRL, zastępcy szefa Naczelnej Prokuratury Wojskowej, pułkownika Sławomira Gorzkiewicza, który jako porucznik oskarżał kierownictwo Konfederacji Polski Niepodległej o próbę "zerwania jedności sojuszniczej z bratnim Związkiem Radzieckim" oraz zarzucał rozpowszechniania kłamliwych informacji, iż  niemieckiej Zbrodni Katyńskiej dokonali rzekomo Rosjanie… Jest to ten sam funkcjonariusz, który w III RP umorzył ważne śledztwo w sprawie oskarżeń Ministra Spraw Wewnętrznych A. Milczanowskiego wobec Józefa Oleksego o zdradę Rzeczpospolitej na rzecz Rosji.

 
Domagamy się zwolnienia z pracy zbrodniarzy komunistycznych oraz skierowania przeciwko nim wniosków o ściganie karne. Przemawia za tym dalekowzroczność i odpowiedzialność, co wymaga oczywiście odwagi w podjęciu takiej decyzji.

Wiemy na przykładzie bezkarnych prokuratorów śląskiego okręgu wojskowego, którzy zacierali dowody zbrodni plutonu „antyterrorystycznego MO” na kopalni Wujek, iż oprawcy z PRL są systemowo chronieni przez kuriozalne uchwały sędziów Sądu Najwyższego  III RP i Trybunału Konstytucyjnego (np. w zakresie lustracji) -  a są to praktyki identyczne, jakie stosowali hitlerowscy sędziowie w Najwyższym Trybunale RFN opóźniając denazyfikację o około30 lat.

Niemniej jednak zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie wzmiankowane zbrodnie komunistyczne (większość czynów tych funkcjonariuszy jest także zbrodnią  przeciwko ludzkości), dokonywane przez dyspozycyjnych funkcjonariuszy PRL tj. SB-ków, prokuratorów, sędziów itp. nie podlegają przedawnieniu, domagamy się konsekwentnego ich ścigania, a przynajmniej na początek chociaż zwolnienia z pracy i odebrania uprzywilejowanych, nienależnych emerytur.

Przykład skazania Czesława Kiszczaka w efekcie protestów „tortowych” i presji opinii publicznej dowodzi, iż można skutecznie przełamać zmowę „Okrągłego Stołu”.

Domagamy się wprowadzenia fundamentów praworządności i przywrócenia elementarnego ładu moralnego.

Czas najwyższy, by dyspozycyjni funkcjonariusze przestali deprawować swoją bezkarnością następne pokolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości.  

Jako weterani walki o Niepodległą i demokratyczną Polskę nie poprzestaniemy w naszych wysiłkach, aż zostanie zbudowana uczciwa Rzeczpospolita!

 

Za Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich:

Koordynator  Centrum
Adam Słomka

 

list otwarty podpisali również:

Nina Milewska - założyciel KPN w 1979 r. -  Gdańsk;

Stanisława Korolkiewicz - stowarzyszenie więzionych i represjonowanych w PRL - Białystok;

Robert Majka - politolog, sędzia Trybunału Stanu obecnej kadencji, Solidarność Walcząca Przemyśl;

Janusz Szkutnik - współzałożyciel podziemnej Solidarności Walczącej - Rzeszów;

Andrzej Melak - Komitet Katyński Warszawa, internowany w stanie wojennym, radny PiS;

Ewa Stankiewicz - dziennikarz, scenarzysta i reżyser filmowy, prezes Solidarnych 2010;

Krzysztof Bzdyl - założyciel  KPN w 1979 r.  - Kraków;

Janusz Sanocki - poseł na Sejm RP; internowany w stanie wojennym - Nysa;

Janusz Olewiński - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych -Siedlce;

Paweł Władkowski - Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Grudnia 1970 na Wybrzeżu,

Stefan Kucharzewski - nestor opozycji demokratycznej w Lublinie;

Jan Raczycki - Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze" - Bydgoszcz;

Jacek Smagowicz -  działacz jawnej i podziemnej NSZZ Solidarność Małopolska;

Janusz Fatyga -  stowarzyszenie III Konspiracji  -  Łódź;

Zygmunt Miernik  - stowarzyszenie więźniów politycznych „Niezłomni”. Znany z protestu tortowego na procesie Kiszczaka -  Dąbrowa Górnicza;

Tadeusz Wołyniec - Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym - Koszalin,

Tadeusz Dudkiewicz - delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "S" w Gdańsku, internowany w stanie wojennym, założyciel  Towarzystwa Patriotycznego - Radomsko;

Agata Michałek-Budzicz - działacz  KPN, NZS, PPS, założyciel Ruchu Wolność i Pokój oraz Polskiej Sekcji Ligi Obrony Praw Człowieka - Kraków;

Mariusz Cysewski -  więzień polityczny PRL i ZSRR (również psychuszek), tłumacz literatury angielskiej, społecznie tłumaczył dokumenty Rodzin Katyńskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w procesie przeciwko Rosji - Piekary Śląskie,

Jarosław Rolewski - więzień polityczny stanu wojennego, KPN i Strzelec  - Poznań;

Jerzy Trojanowski - dziennikarz;

Henryk Bąkowicz -  stowarzyszenie Solidarni 2010 na Śląsku;

Wojciech Grabowski -  (RKW) Ruch Kontroli Władzy,  Katowice;

Zygmunt Korus - więziony za koordynowanie protestów 1968 roku w Krakowie, Klub Gazety Polskiej Chorzów;

Krzysztof Korczak - współzałożyciel Solidarności Walczącej w Szczecinie;

Zbigniew Lisiecki - informatyk, w stanie wojennym organizował
protesty na emigracji;

Mirosław Sobolewski - Stowarzyszenie  STOP Wykluczeniom;

Jerzy Zacharow - Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny;

Bogusław Masliński - Stowarzyszenie Victoria - Morąg.

 

W przypadku publikacji listu lub korzystania z jego treści prosimy o podawanie adresu naszego portalu    www.centrumscigania.info

Rozpowszechniaj apel szeroko wśród patriotów!

----------------

 

ZOBACZ zatrudnionych w prokuraturze wojskowej "MIŁOŚNIKÓW PRL"

npw1

npw2

Odsłony: 7629